Partners

Kernpartners

De kernpartners bepalen mee het doel, de invulling en het verloop van de campagne. Samen staan zij in voor de nieuwe, gezamenlijke huisstijl. Zij nemen een deel van de ontwikkeling, implementatie, PR en/of kost van de campagne voor hun rekening.

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (of PVI) is een toonaangevend kennis- en doecentrum m.b.t. welzijn op het werk én veiligheid thuis.
Ons doel is om -via het vormen, sensibiliseren en faciliteren van mensen en organisaties- effectief bij te dragen tot een meer veilige en gezonde werk- en leefwereld. Daarom zetten we volop in op praktijk en preventiebeleving, en dit via onze opleidingen, de didactische ruimte, de doekoffers, ons informatiecentrum, onze campagnes, …
Onze ambitie reikt verder: vanuit een open en warm huis willen we meebouwen aan een actief netwerk en zo mensen en organisaties verbinden tot meer welzijn.
Hierbij stellen we steeds het welzijn van klanten en medewerkers voorop.

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. Daarvoor start Mediawijs overleg, netwerken en samenwerkingen tussen en met het Vlaamse mediawijsheidsveld. Mediawijs inspireert het Vlaamse mediawijsheidsveld met vorming, kennisdeling en praktijkontwikkeling. Daarnaast stimuleert Mediawijs mediawijs gedrag bij de burger met informatie en campagnes. Mediawijs houdt de vinger aan de pols van de ontwikkelingen in alle vormen van media en mediawijsheid en speelt een actieve rol in de visie- en beleidsontwikkeling over mediawijsheid in Vlaanderen, Brussel en Europa.

De Gezinsbond

De Gezinsbond verdedigt de belangen van alle gezinnen bij politici en beleidsmakers. Dag in dag uit werken we aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving. Niet alleen voor ‘grote gezinnen’, maar ook voor gezinnen met één of twee kinderen. Voor eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen. Voor plus-, zorg- of adoptieouders. En voor grootouders. We zijn er voor jou. In elke levensfase van je kind. Vanaf de geboorte, in de kleuterklas tot op kot. De Gezinsbond groeit met je mee.