Over de campagne

Over de campagne

 

Waarom?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat digitale toepassingen, maar vooral smartphones zijn binnengedrongen in elk aspect van ons leven. Hoewel sociale en digitale media veel voordelen bieden (bv. relaties onderhouden, last minute informatie opzoeken, etc.), geven meer en meer mensen aan te worstelen met hun eigen smartphonegebruik. Het toenemende smartphonegebruik heeft een invloed op onder meer hun sociaal leven, beweging en slaapgewoonten, vaak met negatieve gevoelens tot gevolg.

Imec.digimeter, een jaarlijkse representatieve studie bij Vlamingen, rapporteert dat 31% van de Vlamingen zich afhankelijk voelt van zijn smartphone,  56% van de Vlamingen vindt sociale media te tijdsintensief, 84% van de Vlamingen vindt het vervelend als iemand tijdens een gesprek afgeleid is door de smartphone, 68% zegt zijn smartphone te gebruiken terwijl hij eet, 60,7% terwijl hij televisie, series of films kijkt en 41,7% terwijl hij met vrienden afspreekt. Tegelijkertijd rapporteert 76% van de Vlamingen zichzelf regels op te leggen in zijn smartphonegebruik (bv. gebruiksduur meten, geen smartphone in de slaapkamer).

Als reactie hierop lanceerde Provinciaal Veiligheidsinstituut Antwerpen begin januari 2018 in samenwerking met UGent, UAntwerpen, Mediawijs en de Gezinsbond de campagne ‘Kop Op’ want het wordt tijd dat we wat meer “opkijken” van onze smartphone.

De doelstelling van de campagne Kop Op is Vlamingen aanzetten om bewuster om te gaan met hun smartphone om zo de balans (familie, school/werk, hobby’s, beweging, slaap, etc.) te herstellen. De slogan Kop Op verwijst zowel naar het fysieke aspect als naar de mentale kant van het smartphonegebruik.

Zelfinzicht

In samenwerking met de partners ontwikkelde het Veiligheidsinstituut drie activatietools om mensen te helpen bij het verwerven van zelfinzicht en het zoeken naar een balans in hun smartphonegebruik:

  • een zelftest die leidt tot vijf profielen
  • een website met concrete tips
  • een smartphone logging app Mobile DNA.

Het onderzoekstraject dat hier aan vooraf ging werd uitgevoerd door de onderzoeksgroep Media, Innovatie en Communicatie Technologieën (mict) van de universiteit Gent.

Evaluatieonderzoek

Na het eerste campagnejaar werd een evaluatieonderzoek uitgevoerd door onderzoeksgroep MIOS van de Universiteit Antwerpen.

In het eerste deel van het onderzoek wordt dieper ingegaan op de voornaamste smartphonegewoonten en –gebruiksmotieven, en schetsen we welke gevoelens de Vlaming heeft bij smartphonegebruik.

In het tweede deel worden de activatietools van de Kop Op campagne geëvalueerd en geven we weer in welke mate deelnemers vinden dat de tools aanzetten tot inzicht en bewuster smartphonegebruik.

Van zelfinzicht naar gedragsverandering

Naast het bewust worden van je  smartphonegedrag worden in het tweede campagnejaar concrete uitdagingen aangereikt om dat gedrag ook effectief te gaan veranderen. Campagne 2019 ‘Like je offline leven’ streeft ernaar om zoveel mogelijk  Vlamingen tussen 18 en 45 jaar uit te dagen om zo meer tijd te hebben voor échte offline momenten en te bouwen aan een gezonde relatie met hun smartphone.